Wat wij geloven

Voor ons is de Bijbel de basis van waaruit we willen leven en werken. Daarin lees je telkens weer over de zorg die God heeft voor Zijn schepping en voor de mensen die Hij heeft gemaakt. Het mooiste cadeau dat God aan alle mensen geeft is herstel van de relatie, de band met Hem. Jezus Christus heeft dat door Zijn sterven aan het kruis bewerkt. Zijn opstanding uit de dood is het bewijs dat ook wij als bevrijde mensen met God en met elkaar kunnen leven in een open relatie.

Ons doel

Als geloofsgemeenschap hebben wij onszelf doelen gesteld, die horen bij ons geloof dat we graag willen laten zien.

Kort samengevat zijn dat drie doelen:

God eren. Daarom hebben we vieringen op zondagmorgen en in de week. God, die zoveel van ons mensen houdt en gedaan heeft en nog steeds doet, Hem willen we graag bedanken op een bijzondere manier.

Een gezin zijn. Samen optrekken, van elkaar houden, van elkaar leren en er voor elkaar zijn. En dat gaat vaak met vallen en opstaan. Toch willen we dit doel ook graag nastreven.

Licht zijn. Zoals een lamp licht geeft, zo willen wij de liefde van God en de zorg van Jezus uitstralen. We proberen dat op verschillende manieren te doen.
Zo willen we graag laten zien dat leven met God in onze maatschappij een leven is met inhoud en tot eer van God.