Karakter

Gods liefde voor de mens staat centraal. Ook de onderlinge liefde en vriendschap vinden we heel belangrijk. Ieder mens is anders en beleeft het geloof op een persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn.

Motto en missie

Het is onze droom om een gemeente te zijn van volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die gedreven worden vanuit een vurige liefde voor God en een hartelijke liefde voor elkaar en de mensen om ons heen. Deze visie hebben wij samengevat in het volgende motto:

“Passie voor God, hart voor mensen!”

Vanuit onze opdracht om lief te hebben zien wij het als onze missie om ongelovigen te bereiken met het evangelie. We willen hen helpen om volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden.

Onze 5 kerndoelen

De hoofdkenmerken van een Bijbels functionerende gemeente worden genoemd in o.a. Handelingen 2: 42 – 47. In dit Bijbelgedeelte worden vijf belangrijke eigenschappen genoemd, die de kerndoelen van de christengemeente vormen:

  1. Aanbidden: groeien in de gemeenschap met God en in de verheerlijking van Hem
  2. Delen: groeien in liefdevolle opbouwende relaties met elkaar
  3. Leren: groeien naar geestelijke volwassenheid en in het discipel zijn van Jezus Christus
  4. Dienen: groeien in dienstbaarheid op een zinvolle plaats in overeenstemming met onze gaven
  5. Getuigen: groeien in het uitdragen van het evangelie en in het winnen van anderen voor Christus