De zondag ochtend dienst

Op zondagmorgen van 10:00 tot 11:30 houden wij een dienst. De Heer Jezus nodigt ons uit om Hem en God de Vader te eren en te danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij merken dan dat Zijn Geest ons aanspoort samen liederen te zingen, stukjes uit de Bijbel te lezen, te bidden en God te bedanken. Wij uiten ons vrij naar onze God, zonder vaste liturgie. In deze dienst staat het avondmaal centraal. Jezus, onze Redder en Heer, wil graag dat wij terugdenken aan wat Hij voor ons heeft volbracht, door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Dit doen wij door een stukje brood te eten (een verwijzing naar Zijn lichaam) en een slokje wijn te drinken (een verwijzing naar Zijn bloed dat Hij gaf om ons te redden).  Door dit avondmaal beseffen wij opnieuw wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht en hoe groot de liefde is van God, onze Vader.

daarna vind vaak de woorddienst of onderwijsdienst  plaats, dit is echter geen regel , God ons wil leren vanuit Zijn woord, de Bijbel. Eén of soms meerdere broeders of zusters  delen iets uit de Bijbel in de vorm van een uitleg, een toepassing, een bemoediging of een getuigenis. Wij geloven dat de Heilige Geest helpt bij het spreken, dat het Woord van God levend en krachtig is en dat het ons leven verandert als wij in praktijk brengen wat we horen.