In de Christengemeente zien wij Jezus als hoofd van Zijn gemeente. Daarom hebben alle ambtsdragers binnen de Christengemeente slechts een gedelegeerde verantwoordelijkheid. De gedelegeerde eindverantwoording binnen onze gemeente ligt bij de oudsten en het bestuur.

De oudsten

De geestelijke leiding is in handen van de oudsten Deze bestaat momenteel uit vijfen oudsten, waarvan er één voorzitter is Iedere oudste is eindverantwoordelijk. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudstenraad is het vormen van visie en beleid .

De praktische leiding ligt in de stichting winkelhoek die werkt als een faciliterend orgaan